Handelsbanken

[adservice-comparison-feed feed=laansombanken]

Handelsbanken är en av de största bankerna i Sverige och har över tid etablerat sig som en finansiell institution som står för tradition, långsiktig kundrelation och stabilitet. Handelsbanken grundades så tidigt som år 1871 och har således en anrik historia, och inte minst djupgående förståelse för den svenska marknaden och olika kunders behov. Banken är känd för dess personliga kundservice och decentraliserade arbetssätt, där beslutsfattandet ofta sker nära kunden.

Alternativ till Handelsbanken

Även om Handelsbanken erbjuder ett brett utbud av tjänster kan det vara klokt att utforska andra finansiella institutioner innan du tar ett beslut. Genom länken nedan kan du utforska olika finansiella aktörer som möjligtvis kan passa dina personliga ekonomiska mål bättre. Ta god tid på dig och undersök och jämför olika tjänster, priser och villkor som erbjuds av olika finansiella institutioner för att fatta ett välgrundat beslut som bäst tillgodoser dina behov.

Handelsbankens finansiella produkter och tjänster

Handelsbanken erbjuder en bred portfölj av finansiella produkter och tjänster som designats för att möta behoven hos individuella kunder, företag och institutioner. Deras utbud av tjänster består av allt från olika lånetyper till sparkonton, kreditkort och försäkringar – alla utformade med kundens finansiella välbefinnande och säkerhet i åtanke.

Lånetjänster hos Handelsbanken

När det kommer till finansiering, erbjuder Handelsbanken en rad låneprodukter. Dessa inkluderar privatlån, billån och lån för finansiering av andra stora investeringar eller oförutsedda utgifter. Handelsbankens låneprocess är transparent, och banken ser till att kunderna erhåller tydlig information om lånens villkor.

 1. Privatlån: För kunder som behöver finansiera personliga projekt eller samla befintliga skulder tillhandahåller Handelsbanken privatlån utan säkerhet.
 2. Billån: För de som avser att köpa fordon erbjuder banken skräddarsydda billån med konkurrenskraftiga räntor.
 3. Övrig finansiering: Utöver standardlån erbjuder banken även finansieringslösningar för renoveringar eller andra större utgifter som kan uppstå.

Sparkonton hos Handelsbanken

Handelsbanken erbjuder ett brett utbud av sparprodukter för att hjälpa kunderna att uppnå sina sparande mål – från sparande på kort sikt till långsiktiga investeringar.

 1. Fasträntekonton: För de som önskar en garanterad avkastning erbjuder Handelsbanken fasträntekonton där pengarna binds under en bestämd period.
 2. Sparkonton med rörlig ränta: Kunderna kan också välja att placera sina besparingar på ett sparkonto med rörlig ränta, vilket ger flexibilitet och möjlighet till uttag.

Kreditkortsoptioner hos Handelsbanken

Handelsbanken förser sina kunder med flera kreditkortsalternativ som är anpassade till olika livsstilar och användningsmönster.

 1. Bonus- och förmånskort: Banken erbjuder kreditkort som ger poäng och förmåner på inköp.
 2. Resekreditkort: För kunder som reser ofta tillhandahåller Handelsbanken kreditkort med reseförsäkring och andra reserelaterade förmåner.

Försäkringsalternativ hos Handelsbanken

Handelsbanken förstår att ekonomiskt skydd är avgörande och erbjuder därför ett urval av försäkringar för både individer och egendom.

 1. Personförsäkringar: Med ett sortiment av personförsäkringar ser Handelsbanken till att kunderna får det skydd de behöver.
 2. Egendomsförsäkringar: För hem och värdesaker erbjuder banken olika försäkringsalternativ för att erbjuda en omfattande täckning vid olyckor eller skador.

Finansiella villkor och användarvillkor hos Handelsbanken

Handelsbanken karaktäriseras av dess transparens när det kommer till finansiella villkor och användarvillkor. Här följer en översikt av nyckelvillkor – som räntor, avgifter och löptider – som du som kund kan förvänta dig när du använder dig av bankens olika tjänster.

Räntor hos Handelsbanken

Räntan är en grundpelare i de finansiella tjänsterna och varierar beroende på produkten. Handelsbanken erbjuder både fasta och rörliga räntor.

 • För privatlån brukar banken erbjuda en rörlig ränta som är baserad på bankens referensränta tillsammans med en individuell räntemarginal som tar hänsyn till faktorer såsom kreditvärdighet och lånets storlek.
 • Billån och andra specifika låneformer kan ha en fast ränta över en överenskommen period, vilket ger en mer förutsägbar månadskostnad.

Avgifter hos Handelsbanken

En viktig del i valet av bankprodukter handlar om att förstå de associerade avgifterna. Handelsbanken informerar om eventuella uppstartsavgifter för lån, årsavgifter kopplade till kreditkort och eventuella administrationsavgifter. Det är viktigt att noga granska och förstå dessa avgifter innan ett avtal undertecknas.

Återbetalningsplaner hos Handelsbanken

Återbetalningsplanen utformas så att den passar kundens personliga ekonomi. För lån kan Handelsbanken erbjuda olika återbetalningsupplägg.

 • Annuitetslån: När kunden betalar samma belopp varje månad, som består av ränta och amortering.
 • Rak amortering: När amorteringsdelen är konstant, men den totala månadskostnaden minskar över tiden eftersom räntekostnaden blir lägre.

Användarvillkor hos Handelsbanken

För att säkerställa en säker och ansvarsfull användning av bankens tjänster finns det användarvillkor uppsatta som kunderna behöver följa. Dessa villkor inkluderar information om kundens ansvar vid användning av online-tjänster, förvaring av betalmedel och uppförandekrav vid kontakt med banken. Handelsbanken strävar alltid efter klarhet och tydlighet i dessa dokument för att kunderna enkelt ska kunna förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Unika fördelar med Handelsbanken

Handelsbanken utmärker sig på den svenska bankmarknaden genom en rad unika egenskaper och fördelar som eftersträvar att tillgodose sina kunders mångfaldiga behov med högsta kvalitet och personlig service. Här är några av de framstående fördelarna med att välja just Handelsbanken som din finansiella partner.

Särskilda lånealternativ

Handelsbanken är känt för sitt omfattande utbud av skräddarsydda lånelösningar som möter olika kunders specifika önskemål. Oavsett om det gäller individuellt anpassade bolån, grönt billån för miljövänliga fordon eller flexibla privatlån utan säkerhet sätter Handelsbanken en ära i att erbjuda alternativ som är anpassade för just dig.

Flexibla betalningsplaner

För att erbjuda sina kunder så mycket flexibilitet som möjligt tillhandahåller Handelsbanken betalningsplaner som kan skräddarsys efter kundens finansiella situation och betalningsförmåga. Med alternativ som annuitetslån, rak amortering och möjligheten till extra amorteringar ger Handelsbanken dig som kund möjligheten att anpassa din återbetalning på ett sätt som bäst matchar din privatekonomi.

Personlig kundservice

Handelsbanken framhäver sin lokala närvaro och personliga kundservice som en betydande fördel. De har etablerat ett nätverk av kontor där kunderna kan få tillgång till personlig rådgivning och service. Med en decentraliserad struktur läggs det stor vikt vid att fatta beslut nära kunden vilket bidrar till skapandet av djupa och bestående kundrelationer.

Digitala lösningar

För att möta de digitala behoven hos moderna konsumenter erbjuder Handelsbanken en rad innovativa och användarvänliga onlinetjänster och appar. Dessa digitala lösningar syftar till att göra bankärenden lättillgängliga och smidiga, så att du som kund kan hantera din ekonomi oavsett var du befinner dig.

Hållbarhetsåtagande

Med en ökande medvetenhet om miljö och hållbarhet har Handelsbanken antagit ett tydligt hållbarhetsåtagande. Detta återspeglas i deras låneprodukter, investeringsstrategier och det interna arbetet för att minska sin egen miljöpåverkan.

Exklusiva partnerskap

Handelsbanken har även byggt upp en rad unika partnerskap vilket resulterar i att kunderna kan dra nytta av specialerbjudanden och rabatter inom olika områden, från försäkringar till rese- och shoppingförmåner.

Lösningar för företag och hållbara investeringar

Handelsbanken är en ledande partner till företag i alla storlekar – från små entreprenörskap till stora multinationella koncerner. Med en omfattande förståelse för näringslivets dynamik och utmaningar erbjuder Handelsbanken innovativa och skräddarsydda finansiella lösningar för att stödja företags verksamhet och tillväxt.

Företagslån hos Handelsbanken

Handelsbanken erbjuder ett brett utbud av företagslån som kan anpassas för att uppfylla specifika behov hos olika företag. Dessa företagslån riktar sig till att finansiera allt från daglig drift till större strategiska investeringar. Kunderna kan dra nytta av konkurrenskraftiga räntor och flexibla återbetalningsstrukturer, vilka utformas för att harmonisera med företagets kassaflöde och budget.

Leasing och avbetalningslösningar

Handelsbanken förstår betydelsen av effektiva finansieringsalternativ för företag som investerar i utrustning och maskiner. Bankens leasingavtal och avbetalningslösningar tillåter företag att utnyttja nödvändig utrustning utan de stora förskottskostnader som kan påverka likviditeten negativt. Dessa lösningar innebär också potentiella skattemässiga fördelar och kan inkludera möjligheter till köp efter leasingperiodens slut.

Kreditfaciliteter

För att hjälpa företag att hantera varierande kapitalbehov erbjuder Handelsbanken olika former av kreditfaciliteter som exempelvis övertrasseringsskydd och checkkrediter. Dessa tjänster är avsedda att tillhandahålla flexibilitet i den dagliga finansen och för att underlätta hantering av oväntade utgifter eller kortsiktiga kapitalkrav.

Hållbara investeringar

Handelsbanken är aktivt engagerad i hållbarhetsfrågor och erbjuder särskilda investeringsmöjligheter som inte bara ger finansiell avkastning utan även tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Dessa hållbara investeringsalternativ är utformade för att stödja företag som aktivt arbetar med hållbarhetsstrategier och som vill integrera dessa värderingar i sin verksamhet.

Säkerhet och regelefterlevnad hos Handelsbanken

Handelsbanken är djupt engagerad i att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och följa de finansiella regler och förordningar som är i kraft. Denna förpliktelse till säkerhet och regelbundenhet är kärnan i Handelsbankens verksamhet, och en prioriterad fråga för såväl kundernas som bankens bästa.

Säkerhetsåtgärder

Handelsbanken implementerar robusta säkerhetsåtgärder för att skydda kundernas tillgångar och personlig information. Detta innebär användning av avancerad krypteringsteknik, säkra autentiseringsprocesser och kontinuerlig övervakning av transaktionsmönster för att upptäcka och förhindra potentiella bedrägerier.

 • Dataskydd: Handelsbanken använder kraftfulla brandväggar och säkerhetssystem för att skydda kunddata mot obehörig åtkomst.
 • Tvåfaktorsautentisering (2FA): För onlinebanktjänster använder banken tvåfaktorsautentisering för att ytterligare stärka säkerhetsnivån för inloggning och transaktioner.
 • Utbildning av personal: Anställda hos Handelsbanken genomgår regelbundet utbildning i säkerhetsprotokoll och är välinformerade om hur de ska hantera konfidentiell kundinformation.

Efterlevnad av finansiella regler och förordningar

Handelsbanken navigerar i en komplex regelbunden miljö och är underordnad lagstiftningen i alla de marknader där banken verkar. För att säkerställa efterlevnad av lagar och andra föreskrifter samarbetar banken nära med regulatoriska myndigheter, och ser till att alla dess processer och policyer uppfyller de högsta standarderna.

 • Regulatoriska krav: Banken följer alla relevanta lagar och förordningar av Finansinspektionen och andra internationella bestämmelser som GDPR (General Data Protection Regulation).
 • Övervakning och rapportering: Handelsbanken har effektiva system och procedurer för att följa anti-penningtvättslagar (AML) och bekämpa finansiering av terrorism (CFT). Dessa innefattar noggrann kundkännedom (KYC), övervakning av transaktioner och rapportering av misstänkta aktiviteter till berörda myndigheter.

Social påverkan och hållbarhetsinitiativ

Handelsbanken har en lång tradition av att integrera socialt ansvar och hållbarhet i sin verksamhetsfilosofi. Bankens engagemang sträcker sig bortom finansiella tjänster för att omfatta initiativ och program som syftar till att stödja en mer hållbar och rättvis värld.

Socialt ansvarsfulla initiativ

Handelsbanken har förbundit sig att arbeta proaktivt för samhällenas bästa där banken är verksam. Detta innebär stöd till olika samhällsprojekt och välgörenhet samt initiativ som bidrar till utbildning, social inkludering och företagande. Banken lyfter fram vikten av ekonomisk litteracitet och stödjer verktyg och program som kan hjälpa individer att ta informerade ekonomiska beslut.

Hållbarhetsprogram

Handelsbanken uppmuntrar till hållbara affärspraktiker, inte bara internt utan även bland dess kunder. Banken har implementerat stränga riktlinjer för miljö och hållbarhet som underlättar etiska investeringsbeslut och ansvarsfull riskhantering. Genom dessa program tar Handelsbanken upp miljömässiga och sociala överväganden i värderingsprocessen för alla sina tjänster och produkter.

Möjligheter till hållbar investering

Kunderna hos Handelsbanken har möjlighet att investera hållbart genom ett urval av fondprodukter och tjänster som är inriktade på hållbarhet. Dessa inkluderar fonder som specifikt fokuserar på företag med stark hållbarhetsprofil inom områden som miljöteknik, förnybar energi och socialt ansvar. Banken erbjuder dessutom rådgivning kring hållbar finans och kan hjälpa kunder att strukturera en investeringsportfölj som reflekterar deras personliga värderingar och hållbarhetsmål.

FAQ

Varför ska jag välja Handelsbanken?

Handelsbanken är en av Sveriges största och mest etablerade banker, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1871. Banken är känd för sin tradition, långsiktiga kundrelationer och stabilitet. Dess decentraliserade arbetssätt och personliga kundservice gör den till ett attraktivt val för många kunder.

Vilka finansiella produkter och tjänster erbjuder Handelsbanken?

Handelsbanken erbjuder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster som inkluderar privatlån, billån, sparkonton, kreditkort, försäkringar och mer. Deras mångsidiga portfölj är utformad för att möta behoven hos både individer, företag och institutioner.

Vad är Handelsbankens hållbarhetsengagemang?

Handelsbanken har ett tydligt åtagande för hållbarhet och samhällsansvar. Banken integrerar hållbarhetsfrågor i sina affärsbeslut och erbjuder även hållbara investeringsalternativ för sina kunder. Dessutom stöder Handelsbanken sociala initiativ och välgörenhetsprojekt för att främja en mer rättvis och hållbar värld.