Integritetspolicy

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR LånSE.se

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter. Alla slags uppgifter och information som kan hänföras till dig på ett eller annat sätt är personuppgifter.

De uppgifter som vi behandlar kan ha erhållits från dig eller från andra i samband med leverans av tjänster till våra kunder, i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, i samband med din ansökan om jobb hos oss eller vid ett besök på vår hemsida.

 1. Personuppgiftsansvarig

Klikko är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som erhålls om kunder, besökare på webbplatsen och andra parter. Vi säkerställer att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med lagstiftningen som gäller vid den tiden.

Vores kontaktoplysninger er:

Klikko ApS

CVR-nr.: 35869247

Gammel Køge Landevej 55

2500 Valby

Telefon: +45 44404063

I de situationer som Klikko fungerar som en databehandlare kommer vi utöver lagstiftningen alltid att omfattas av ett skriftligt databehandlaravtal som beskriver hur vi skyddar personuppgifter.

 1. De olika typerna av uppgifter

Nedan finns en förklaring av de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter.

 • Leverans av tjänster till våra kunder

Om du är kund hos oss kommer vi ofta att behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal om tillhandahållande av våra marknadsföringstjänster. Som utgångspunkt kommer vi endast att ta emot allmänna personuppgifter om dig som namn, e-post och telefonnummer.

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter med stöd av det första stycket i artikel 6 punkt b om avtalsförpliktelse i dataskyddsförordningen. Om du representerar ett bolag som är kund hos oss så behandlar vi dina personuppgifter med stöd av det första stycket i artikel 6 punkt f om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att kunna uppfylla det avtal vi har ingått med det företag du representerar.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge kundrelationen eller möjligheten till ett finns. Vi raderar personuppgifterna senast 10 år efter att en kundrelation upphör med hänsyn till att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

 • Nyhetsbrev

Du tar emot våra nyhetsbrev för att du själv har anmält dig till nyhetsbreven. Har du själv anmält dig till nyhetsbreven behandlar vi dina personuppgifter genom att lagra uppgifterna. Syftet med lagringen är bland annat att kunna fortsätta levera nyhetsbreven till dig. Vi sparar fäljande uppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-mail

Vi lagrar dina personuppgifter i syfte om att skicka nyhetsbrev till dig i två år framåt så länge du önskar att få nyhetsbrev från oss.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av första stycket i artikel 6, punkt a i dataskyddsförordningen om samtycke. Du kan alltid avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken längst ner i nyhetsbrevet eller genom att kontakta info@klikko.se

 • Kontakt

Om du kontaktar oss via e-post eller i samband med annan kommunikation behandlar vi de allmänna personuppgifterna såsom dina kontaktuppgifter, koppling till ett visst företag eller andra personuppgifter som du kan ge oss.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det första stycket i artikel 6 punkt f om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att kunna besvara dig när du når ut till oss. Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter med stöd av det första stycket i artikel 6 punkt b om avtalsförpliktelse i dataskyddsförordningen.

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än under följande perioder: Tre månader eller tills vår korrespondens med dig upphör. Om du är kund hos oss lagrar vi korrespondensen enligt tidsfristen i avsnitt 2.1.

Vi vidarebefordrar eller anförtror dina personuppgifter till mottagaren inom följande kategorier: våra affärspartners och databehandlare.

 • Webbplatsen

När du besöker vår webbplats lånSE.se samlar vi in ​​data om dig för att skapa statistik, optimera webbplatsen, använda minnesfunktioner och rikta marknadsföring. Vi behandlar bland annat följande:

 • Din IP-adress används till statistiska ändamål och remarketing.
 • Ditt operativsystem och webbläsarversion används för att optimera den framtida användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Datum och tid för besöket på webbplatsen används endast för statistiska ändamål.
 • Vi placerar cookies på din enhet, inklusive cookies från tredje parter. Läs mer om det i vår cookiepolicy på vår hemsida.
 • Data vidarebefordras till tredje parter som Google och Facebook för att utföra statistik eller rikta remarketing.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det första stycket i artikel 6 punkt f om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda dig en intressant webbplats som fungerar optimalt. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter med stöd av första stycket i artikel 6, punkt a i dataskyddsförordningen om samtycke.

 • Arbetssökande, anställda och konsulter

Om du söker ett jobb hos oss kommer vi att behandla de personuppgifter som du själv har gett oss eller uppgifter från andra som du samtyckt till att vi får kontakta. Det gör vi för att vi ska kunna bedöma dig och din ansökan. Vi lagrar alla ansökningar upp till 6 månader efter sista ansökningsdag, så att vi kan vara säkra på att vi hittar rätt kandidat för tjänsten.

Vi behandlar vi dina personuppgifter med stöd av första stycket i artikel 6, punkt a i dataskyddsförordningen om samtycke och med stöd av det första stycket i artikel 6 punkt f om berättigat intresse. Vårt berättigade intresse är att kunna läsa din ansökan för att utvärdera om du är den rätta kandidaten för tjänsten.

När du är anställd hos oss kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår interna personuppgiftspolicy. När du inte längre är anställd hos oss lagrar vi i regel dina uppgifter upp till 10 år efter uppsägningen, dock kan det finnas särskilda omständigheter som gör att vi är skyldiga att lagra dem under en längre tid. Om du arbetar som konsult hos oss kommer vi även att lagra dina uppgifter i upp till 10 år efter att du har sagt upp dig.

 1. Varför?

För att kunna erbjuda dig våra nyhetsbrev, tjänster, en bra hemsida, jobb etc. är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter genom att samla in, registrera, systematisera, lagra, använda, spara, radera, överföra och vidarebefordra dina uppgifter.

 1. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi kan komma att vidarebefordra eller anförtro dina personuppgifter till våra databehandlare, rådgivare (t.ex. advokater), andra externa leverantörer eller partners som bistår oss med olika tjänster, tredjepartslösningar eller driften av vårt företag, offentliga myndigheter, inklusive SKAT.

 1. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU

I vissa fall överför vi dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Detta händer när vi använder databehandlare i länder utanför EU. Sådana överföringar kommer att ske i enlighet med dataskyddsförordningen, inklusive användning av kommissionens standardkontrakt. Du kan se längre ner i policyn hur du kontaktar oss om du vill ha information om hur du kan få en kopia av det aktuella överföringsunderlaget eller var överföringsunderlaget har gjorts tillgängligt.

 1. Säkerhet

Den information som du ger oss eller som vi får om dig från andra ser vi till att lagra säkert och konfidentiellt. När det är lämpligt ser vi till att dina personuppgifter är krypterade, pseudonymiserade eller anonymiserade. Vi kommer alltid att säkerställa att vi följer gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina personuppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som vi har nämnt ovan. Det kan finnas särskilda regler i lagar, såsom bokföring, penningtvätt och preskriptionslagen, som ger oss rätt och skyldighet att lagra dem under en längre tid.

 1. Rätten att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klikko.se. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare meddelade samtycke och fram till tidpunkten för ditt återkallande. Om du återkallar ditt samtycke träder det därför i kraft först från den tidspunkten. Kom ihåg att om du återkallar ditt samtycke innan vi skickar ett av våra nyhetsbrev till dig kan vi inte längre skicka det nyhetsbrevet till dig.

 1. Dina rättigheter

Du har en rad rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt att se dina uppgifter (rätt till tillgång)
 • Rätt till rättelse (rättelse)
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandlingen
 • Rätt att invända
 • Rätt att flytta dina uppgifter

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datatilsynet vägledning som du hittar på myndighetens webbplats: www.datatilsynet.dk. Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till info@klikko.se.

 1. Klaga til Datatilsynet

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga eller göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan hitta dem här: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk

 1. Har du några frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@klikko.se.