Vad kostar bärgning?

När ett fordon är med om en olycka, motorstopp eller något annat oväntat hinder blir bärgning ofta nödvändigt. Men vad kostar bärgning egentligen? Kostnaderna för just bärgning kan variera beroende på flera faktorer som rådande omständigheter, fordonets storlek och vikt, tid på dygnet, avstånd till verkstaden samt vilken bärgningsfirma som anlitas. Dessutom kan prissättningen variera mellan olika regioner och länder. I den här artikeln kommer vi att detaljerat gå igenom vad som påverkar priset på bärgning, exempel på genomsnittliga kostnader, samt hur du kan förbereda dig ekonomiskt för dessa situationer.

Utnyttjad kredit om 25 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 30 958,33 kr (snitt 2 580 kr per månad). Effektiv årsränta: 54,05 %. Kontokredit med variabel nominell årsränta på 43,9999835 %. Övriga avgifter: Uppläggningsavgift 0 kr.

Startavgift från

Min. indtægt påkrævet

Admin. Avgift

Varighed for godkendelse

Folkbokförd i Sverige

Mobilvänlig

Accepterar betalningsanmärkningar

Kräver arbete

RentA

BankID

Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. Ett lån på 30 000 kr till 26,05 procentsnominell ränta med en återbetalningstid på 24 månader,med 24 avbetalningar om 1 617 kronor och 0 kronor i uppläggnings-/aviavgift ger en effektiv ränta på 29,4 procent. Totalt att återbetalablir 38 808 kronor.

Startavgift från

Min. indtægt påkrævet

Admin. Avgift

Varighed for godkendelse

Folkbokförd i Sverige

Mobilvänlig

Accepterar betalningsanmärkningar

Kräver arbete

RentA

BankID

Om du lånar 8 500 kr med en återbetalningstid på 17 månader, tillämpas en nominell obunden årsränta på 43,5%. Den effektiva räntan du kommer att betala är 263,43%. Den totala summan du kommer att betala efter 17 månader och 17 betalningstillfällen är 16 971 kr.

Startavgift från

Min. indtægt påkrævet

Admin. Avgift

Varighed for godkendelse

Folkbokförd i Sverige

Mobilvänlig

Accepterar betalningsanmärkningar

Kräver arbete

RentA

BankID

En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 919 kr, 1 585 kr, 1 544 kr, 1 503 kr, 1 461 kr, 1 420 kr, 1 379 kr, 1 338 kr, 1 296 kr samt 1 255 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 204,57 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 699 kr. Kreditens löptid och där tillhörande kostnader kan komma att förändras vid utökning av krediten.

Startavgift från

Min. indtægt påkrævet

Admin. Avgift

Varighed for godkendelse

Folkbokförd i Sverige

Mobilvänlig

Accepterar betalningsanmärkningar

Kräver arbete

RentA

BankID

Representativt exempel: Beviljat belopp 2 900 kr, återbetalningstid 29 dagar, fast nominell årsränta 39,00%, uppläggningsavgift 199 kr, aviavgift 49 kr, effektiv ränta 305,05%, månadskostnad 2 993 kr, totalt att återbetala inklusive alla avgifter: 3 241 kr.

Startavgift från

Min. indtægt påkrævet

Admin. Avgift

Varighed for godkendelse

Folkbokförd i Sverige

Mobilvänlig

Accepterar betalningsanmärkningar

Kräver arbete

RentA

BankID

Vad innebär bärgning?

Bärgning innebär att transportera eller flytta ett fordon från en plats till en annan med hjälp av en bärgningsbil eller annat lämpligt fordon. Det kan innefatta att assistera fordon som har brutit ihop på vägen, har blivit inblandade i en olycka eller på annat sätt är oförmögna att köra på egen hand. Bärgning utförs av specialiserade bärgningsföretag och kräver ofta användning av specialutrustning som lyftkranar eller bogseringskablar för att säkerställa att fordonet transporteras säkert och effektivt till önskad destination.

Låna pengar

Månadsrat:

Totala kostnad:

Återbetalningsbelopp:

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.56 %. Ett lån på 300 000 kr kostar då 2 838 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 408 733 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.42 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).

Vad påverkar kostnaden för bärgningen?

Typ av bärgning

Det finns huvudsakligen tre typer av bärgningstjänster: standardbärgning av personbilar, specialbärgning för exempelvis bussar, lastbilar och andra tunga fordon, samt extratjänster såsom bärgning av fordon som hamnat utanför vägen eller i vatten. Standardbärgningen är oftast mer kostnadseffektiv än de andra formerna av bärgning. Företagen har vanligtvis en grundavgift kombinerat med en kilometerpris för transporterat avstånd.

vad kostar bärgning

Tidpunkt

Bärgningskostnader påverkas också av tidpunkten för utryckningen. På kvällar, nätter, helger och allmänna helgdagar kan priset öka på grund av ob-ersättningar. Det är därför viktigt att tänka på att det kan bli en dyrare historia om olyckan inträffar utanför ordinarie arbetstid.

Sträcka och destination

Avståndet från olycksplatsen till den plats där fordonet ska transporteras, vanligtvis en verkstad eller ett hem, spelar också en viktig roll i kostnaderna för bärgning. Ju längre sträcka, desto högre blir priset på grund av den ökade tiden och bränsleförbrukningen för bärgningsfordonet.

Försäkring och assistansavtal

Många bilförsäkringar inkluderar vägassistans som täcker hela eller delar av bärgningskostnaden. Det kan därför vara klokt att granska ditt försäkringsavtal och överväga att teckna en försäkring som inkluderar en sådan tjänst om du inte redan har det. Det finns även möjlighet att teckna separata assistansavtal direkt med bärgningsföretagen som för en löpande avgift eller årskostnad kan erbjuda fri bärgning upp till en viss distans.

Extratjänster

Ibland kan komplicerade bärgningar kräva ytterligare tjänster som trafikdirigering, lyftkranar eller specialutrustning för att hantera fordon som fastnat. Sådana tjänster medför extra kostnader som kan addera betydande belopp till den totala fakturan.

Så mycket kostar bärgning – på ett ungefär

Generellt sett kan priset för en vanlig bärgning ligga mellan 1 500 och 3 000 kronor. För mer komplicerade bärgningar, såsom terrängfordon eller tunga fordon, kan priset dock bli högre och hamna mellan 3 000 och 5 000 kronor eller mer. Det är viktigt att kontakta ett bärgningsföretag för en exakt kostnadsuppskattning.

FAQ

Hur påverkar tidpunkten för bärgningen kostnaden?

Bärgningskostnaden kan öka på kvällar, nätter, helger och helgdagar på grund av OB-tillägg.

Vad är en vanlig grundavgift för standardbärgning av personbilar?

En vanlig grundavgift för standardbärgning av personbilar kan variera, men brukar ligga inom intervallet 1 000 till 1 500 kronor.

Vilka extratjänster kan medföra extra kostnader vid en komplicerad bärgning?

Extratjänster som trafikdirigering, användning av lyftkranar eller specialutrustning för att hantera särskilt svåra bärgningar kan medföra extra kostnader utöver den vanliga bärgningsavgiften.

Populära blogginlägg

På Lånesidor.se kan du enkelt utforska olika lånealternativ och hitta det som passar dig bäst. Här på vår bloggsida kommer vi att dela med oss av användbara tips, ekonomiska råd och information om olika lånealternativ för att hjälpa dig fatta välgrundade beslut när det gäller din ekonomi.

Senaste blogginlägg
Senaste blogginlägg